بیمه سامان نمایندگی صادقی

فعالیت ها و اقدامات و عملکرد

مارا اینجا دنبال کنید

*************
درباره ما

مفتخریم به حدود یکدهه خدمت صادقانه
نمایندگی 6101 بیمه سامان (3177 سابق) از سال1390 شروع به فعالیت نموده و در این مدت موفق به جذب بهترین پرتفو بترتیب :
اموال : آتش سوزی ( انبارها ، شرکتها ، موسسات صنعتی و غیر صنعتی ، منازل مسکونی) و.... ثالث و بدنه اتومبیل (انعقاد قرارداد فروش اقساطی بیمه نامه ثالث و بدنه در قالب کارتهای اعتباری) و....
مسوولیت : مسوولیت مدنی (ساختمانی ، بازرگانی ، پروژه های عمرانی خصوصی و دولتی ، پزشکان ، پیراپزشکان) و....
اشخاص : عمر و تشکیل سرمایه ، حوادث انفرادی ، تکمیل درمان انفرادی و خانواده ، مسافرتی داخلی و خارج از کشور و... گردیده است .
تلاش درراستای گسترش خدمات نوین بیمه ای و رسیدن به اهداف و سیاستهای تعیین شده از سوی شرکت محترم بیمه سامان ما را برآن داشت تا نسبت به ارائه خدمات الکترونیکی از طریق پورتال 6101 قدم برداریم
امید است با پیشنهادات و انتقادات سازنده بتوانیم بالاترین درجه رضایتمندی را کسب نموده و سهمی درجهت ارتقاء صنعت بیمه کشورعزیزمان ایران داشته باشیم.


اخبار
*************
تخفیفات و جشنواره ها

آیین نامه ها

داخلی/خارجی

جابزه ملی اخلاق کسب و کار

سال 1398

علی ترابیان
بهترین

جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق

+
حسام ترابیان
بهترین

جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق

+
حسام ترابیان
بهترین

جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق

+
حسام ترابیان
بهترین

جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق

+
حسام ترابیان
بهترین

جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق

+
حسام ترابیان
بهترین

جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق جایزه اخلاق

+
پیشنهادات ما